Våra lokaler

Garnisonen

Linköpings Garnison användes av försvarsmakten 1922 och låg utanför Linköping. Sedan försvarsmakten lade ner garnisonsverksamheten i början av 1997/1998 har Garnisonsgården förvandlat och utvecklat området till ett modernt centrum med mer än 2 000 arbetsplatser. Välkommen till våra lokaler i Garnisonen Linköping, närmare bestämt Infanterivägen 2.

Våra lokaler

Vi vill med våra lokaler skapa en miljö där du kan känna dig sedd, hörd och lyssnad på. Vi tror på att vi förmedlar ett lugn, en trygghet och ett omhändertagande. Detta gör vi genom respekt, engagemang, tillit och diskretion. Se gärna vår värdegrund nedan:

  • Vi sätter vår uppdragsgivare i centrum, skapar trygghet, lyssnar på önskningar och idéer samt anstränger oss för att omsätta dessa till verklighet
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi behandlar den avlidne med respekt och värdighet som om det vore en egen anhörig
  • Vi sparar inte på stegen
  • Vi respekterar allas olikheter i form av ålder, etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.