Borgerlig begravning

Borgerlig begravning

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 har många invånare gått ur kyrkan. Vid dödsfall innebär detta att man tar avsked av den avlidne med en borgerlig ceremoni i ett kapell, samlingssal eller annan önskad plats med en borgerlig officiant. Vid en borgerlig begravning är man inte bunden vid en särskild "ordning" och det står en fritt att välja om psalmsång ska förekomma eller inte, likväl som musik i övrigt.

Maud Larsson

På Stilla är det Maud Larsson som genomför borgerliga akter. Dessa kan utformas helt enligt anhörigas önskemål. Det viktiga är att akten blir värdig och personlig så att den avlidnes minne hedras på ett fint sätt.

En borgerlig begravningsakt kan med fördel byggas av ett tal i tre delar som inramas av musikstycken.

Inledning
Några inledande ord om varför man samlats samt något tänkvärt om sorg.

Minnestal
Ett personligt tal om den avlidnes liv, om hur personen var, speciella minnen och händelser som är viktiga för de anhöriga. Minnestalet avslutas oftast med avskedet då alla begravningsgäster har möjlighet att komma fram till kistan eller urnan och ta ett personligt farväl.

Ett tal om livet
Dessa avslutande ord är menade att ge några tänkvärda och värmande ord till alla gäster.

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.