Direktkremation

Direktkremation

Det finns ingen lag på att man måste ha en begravningsakt när någon avlidit. Det som däremot regleras av svensk lag är att gravsättning av kista eller kremering ska äga rum inom 30 dagar från dödsfallet.

Ibland kan det vara aktuellt att göra en direktkremation. Skälen till detta kan vara att man inte önskar ha någon begravningsakt eller att man önskar ha en akt med urna istället för kista. Det kan också vara så att en begravningsakt ska hållas utomlands och det då är mer praktiskt att föra dit askan.

En direktkremation innebär att kremeringen äger rum så fort som möjligt efter dödsfallet. För att en direktkremation ska kunna göras krävs ett påskrivet godkännande från anhörig och att anhöriga är överens om detta beslut.

Direktkremation utan akt

Det kan finnas flera anledningar till att man ibland väljer att inte ha någon begravningsakt. I vissa fall är det den avlidne själv som uttryckt det önskemålet. I andra fall känner anhöriga att de redan fått ett fint avsked och tycker att det räcker med det. Även om man inte har en traditionell begravningsakt kan anhöriga välja att bjuda in till en minnesstund vid ett senare tillfälle för att hedra och minnas den avlidne. Vid en direktkremation står vi på Stilla för omhändertagandet av den avlidne, vi kistlägger och transporterar kistan till krematoriet samt hjälper anhöriga med blanketter som behöver skrivas på. En kista behövs alltid för transport och för att kremering ska kunna genomföras. Gravsättning av askan sker sedan enligt önskemål.

Akt med urna

En urnakt kan utformas både enligt Svenska kyrkans ordning eller som en borgerlig begravningsakt och äger alltså rum efter kremeringen. En akt med urna kan t ex vara aktuellt om dödsfallet inträffat på annan ort eller utomlands, då det kan finnas både praktiska och ekonomiska skäl att hålla en urnakt. Det kan också vara aktuellt då begravning/kremering av rättsmedicinska skäl inte hinner ske inom en månad. Under akten placeras urnan på ett bord där det också finns möjlighet att dekorera med blommor, foton, ljus eller personliga saker. I de fall där en grav finns kan man avsluta akten med att tillsammans gå till graven och sänka urnan.

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.