Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning har man när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans ordning skiljer sig lite beroende på om det är en kremationsakt eller jordbegravning. Vid kremation äger avskedet rum i kyrkan/kapellet medan vid jordbegravning sker avskedet vanligtvis ute vid graven. Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns utrymme för ytterligare musik i form av t ex solosång. Oftast inleds och avslutas gudstjänsten med klockringning och akten tar ca 45 minuter.

Såhär kan ordningen i Svenska kyrkan se ut, men variation kan förekomma:
 • Inledningsmusik
 • Ev. solosång
 • Psalm
 • Griftetal
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Förbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avsked
 • Välsignelsen
 • Ev. solosång
 • Avslutningsmusik

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.