Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

Två frågor är vägledande för oss:
Hur skulle jag själv vilja bli bemött om någon närstående till mig avlidit?
Vilken miljö vill jag mötas av på en begravningsbyrå?

För oss är det viktigt att i mötet med sörjande få en god kontakt genom respekt och engagemang, tillit och diskretion där empati är en självklarhet. Vi vill att de sörjande känner sig omhändertagna. Att bli sedd och att någon verkligen lyssnar och försöker förstå är viktigt i den situation som en sörjande befinner sig i. Vi försöker alltid "höra vad som sägs och förstå vad som menas".

Den fysiska miljön är en viktig del. I våra lokaler möter vi anhöriga i trivsamt möblerade rum som skulle kunna finnas i vilket hem som helst, vilket underlättar det personliga mötet.

Idag arbetar åtta begravningsrådgivare på Stilla och varje rådgivare följer, i möjligaste mån, sina uppdrag från början till slut. Detta innefattar allt ifrån planering av begravning tillsammans med de anhöriga, kistläggning, transport, genomförande av begravningen samt värdskap vid en eventuell minnesstund.

Vi tillhandahåller även kvalificerad familjejuridisk rådgivning genom vårt dotterbolag Stilla familjejuridik AB.

Vår värdegrund

  • Vi sätter vår uppdragsgivare i centrum, skapar trygghet, lyssnar på önskningar och idéer samt anstränger oss för att omsätta dessa till verklighet
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi behandlar den avlidne med respekt och värdighet som om det vore en egen anhörig
  • Vi sparar inte på stegen
  • Vi respekterar allas olikheter i form av ålder, etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning

Detta är Stilla-andan som vi värnar om.

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.