Urnakt

Urnakt

En urnakt kan utformas både enligt Svenska kyrkans ordning eller som en borgerlig begravningsakt och äger alltså rum efter kremeringen. En akt med urna kan t ex vara aktuellt om dödsfallet inträffat på annan ort eller utomlands, då det kan finnas både praktiska och ekonomiska skäl att hålla en urnakt. Det kan också vara aktuellt då begravning/kremering av rättsmedicinska skäl inte hinner ske inom en månad. Under akten placeras urnan på ett bord där det också finns möjlighet att dekorera med blommor, foton, ljus eller personliga saker. I de fall där en grav finns kan man avsluta akten med att tillsammans gå till graven och sänka urnan.

Observera att man måste ha en kista för omhändertagande, transport och kremering av den avlidne.

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.