Minneslund

Om minneslunden

Gemensam gravplats där aska efter avliden anonymt grävs ner och på vissa platser strös ut.

Med respekt, engagemang och varm omtanke vill vi bidra till att begravningen blir ett värdigt och personligt avsked.

Jour alla dagar dygnet runt.